POŽIČOVŇA SNOWBOARDOV2021-04-29T11:29:09+02:00

POŽIČOVŇA SNOWBOARDOV

Na požičanie máme  snowboardy pre deti aj dospelých v dĺžkach od 80 cm  do 165 cm a taktiež snowboardové topánky od č. 29 do č. 49.

Požičiavame kvalitné snowboardy zn. BURTON, ATOMIC, HEAD, Nidus s rentalovým viazaním, s jednoduchým nastavením smeru uhlov na viazaní.

SNOWBOARDOVÁ VÝSTROJ /platba za požičovné možná iba v hotovosti/
1 deň 2 dni 3 dni 4 dni 5 dní 6 dní 7 dní + ďalsi deň Celá sezóna od: 09,10,11,02,03,04 do: koniec apríla Celá sezóna od: 12, 01 do: koniec apríla Lyžiarsky výcvik zo školy (cena platí iba po rezervácií)
detský komplet /snowboard do 130 cm + boty / 9€ 16€ 22€ 27€ 32€ 36€ 39€ 3€ 65€ 75€ 32€
dospelý komplet /snowboard od 131 cm + boty / 12€ 19€ 27€ 34€ 39€ 43€ 45€ 4€ 95€ 105€ 39€
snowboard od 131 cm 9€ 16€ 22€ 27€ 32€ 36€ 39€ 3€ 75€ 85€ 32€
snowboard do 130 cm 6€ 12€ 17€ 21€ 23€ 26€ 28€ 2€ 50€ 60€ 22€
snowboard topánky od č.37 3€ 6€ 9€ 12€ 13€ 14€ 15€ 2€ 35€ 40€ 14€
snowboard topánky do č.36 2€ 4€ 6€ 8€ 10€ 11€ 12€ 1€ 25€ 30€ 9€
prilba alebo okuliare (cena za ks) 2€ 4€ 6€ 7€ 7€ 8€ 8€ 0.50€ 15€/ks 10€/ks k setu 15€/ks 10€/ks k setu 6€

Dobre vedieť že:

Víkendová akcia: požičanie v piatok a vrátenie v pondelok = 2 dni požičania

Požičanie výstroja po 14.00 h sa neráta ako deň požičania (nevzťahuje sa na piatok a sobotu).

Vrátenie výstroja do 12.00 h sa neráta ako deň požičania.

Požičanie v sobotu a vrátanie v pondelok sa ráta ako 2 dni.

Platba a finančná záloha možná iba v hotovosti.

Na požičanie máme  snowboardy pre deti aj dospelých v dĺžkach od 80 cm  do 165 cm a taktiež snowboardové topánky od č. 29 do č. 49.

Požičiavame kvalitné snowboardy zn. BURTON, ATOMIC, HEAD, Nidus s rentalovým viazaním, s jednoduchým nastavením smeru uhlov na viazaní.

SNOWBOARDOVÁ VÝSTROJ /platba za požičovné možná iba v hotovosti/
1 deň 2 dni 3 dni 4 dni 5 dní 6 dní 7 dní + ďaľší deň Celá sezóna od:

09,10,11,02,03,04 do: koniec apríla

Celá sezóna od:

12, 01 do: koniec apríla

Lyžiarsky výcvik zo školy

(cena platí iba po rezervácií)

detský komplet /snowboard do 130 cm + boty/ 9€ 16€ 22€ 27€ 32€ 36€ 39€ 3€ 65€ 75€ 32€
dospelý komplet /snowboardod 131 cm+ lyžiarky + palice/ 12€ 19€ 27€ 34€ 39€ 43€ 45€ 4€ 95€ 105€ 39€
snowboard od 131 cm 9€ 16€ 22€ 27€ 32€ 36€ 39€ 3€ 75€ 85€ 32€
snowboarddo 130 cm 6€ 12€ 17€ 21€ 23€ 26€ 28€ 2€ 50€ 60€ 22€
snowboardové topánky od č.37 3€ 6€ 9€ 12€ 13€ 14€ 15€ 2€ 35€ 40€ 14€
snowboardové topánky do č.36 2€ 4€ 6€ 8€ 10€ 11€ 12€ 1€ 25€ 30€ 9€
prilba alebo okuliare (cena za ks) 2€ 4€ 6€ 7€ 7€ 8€ 8€ 0,50€ 15€/ks 10€/ks k setu 15€/ks 10€/ks k setu 6€

Dobre vedieť že:

Víkendová akcia: požičanie v piatok a vrátenie v pondelok = 2 dni požičania

Požičanie výstroja po 14.00 h sa neráta ako deň požičania (nevzťahuje sa na piatok a sobotu).

Vrátenie výstroja do 12.00 h sa neráta ako deň požičania.

Požičanie v sobotu a vrátanie v pondelok sa ráta ako 2 dni.

Platba a finančná záloha možná iba v hotovosti.

Podrobnosti

Podmienky zapožičania2019-08-08T15:54:09+02:00
 • doklad totožnosti (OP, PAS)
 • platba a finančná záloha je možná iba v hotovosti a platí sa v deň vyzdvihnutia výstroje
 • finančnú zálohu nepožadujeme pri zapožičaní na lyžiarsky výcvik a pri zapožičaní na celú sezónu
 • pracovník má právo na zmenu výšky finančnej zálohy
Rezervácia2019-08-08T15:58:13+02:00
 • odporúčame rezervovať výstroj iba na lyžiarsky výcvik alebo pre väčšie skupiny ľudí
 • výstroj je možné rezervovať cez online formulár, telefonicky, emailom alebo osobne na predajni
 • rezervácia je bezplatná
 • výstroj sa dopredu neskúša a konkrétna výstroj sa neodkladá
 • rezervácia je možná minimálne 5 dní pred odchodom rezervuj si výstroj online
Vrátenie predmetu nájmu2019-08-08T15:56:14+02:00
 • nájomca môže nájom predmetu nájmu predĺžiť po telefonickom dohovore s prenajímateľom za príplatok ďalšieho dňa podľa aktuálneho cenníka
 • nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu v pôvodnom stave – výstroj musí byť očistená od snehu, blata (za neočistenie výstroja si prenajímateľ účtuje poplatok vo výške 5 EUR/ks, ktorý bude odpočítaný zo zloženej finančnej zábezpeky)
Poškodenie predmetu nájmu2019-08-08T15:57:32+02:00
 • bežné opravy vychádzajúce z normálneho používania sú započítané v cene požičania
 • predmet nájmu je pred nájomcom riadne skontrolovaný a nastavený riadne vyškoleným zamestnancom prenajímateľa pred jeho odovzdaním do nájmu. V prípade zistených nedostatkov upozornite obsluhu. Nájomca podpisom zmluvy preberá predmet nájmu v stave, v akom sa nachádza v čase podpisu zmluvy a svojím podpisom potvrdzuje, že si predmet nájmu riadne skontroloval
 • ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu predmetu nájmu – napr. nalomené / prasknuté viazanie, natrhnutá hrana na skĺznici, zlomená klipsňa alebo plast na lyžiarke a pod. – cena opravy škody sa odpočíta z finančnej zábezpeky zloženej nájomcom
 • v prípade vážneho poškodenia predmetu nájmu má prenajímateľ právo neprevziať daný predmet nájmu a požadovať od nájomcu plnú výšku ceny predmetu nájmu 

Prečo využiť služby našej požičovne?

Nedovolali ste sa?

Ku každému zákazníkovi sa snažíme pristupovať individuálne a zodpovedne, preto veríme, že pochopíte možnú obsadenosť našich telefónnych liniek. Ak momentálne nedvíhame, venujeme sa naplno iným zákazníkom. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nám napísať email na info@skidomivo.sk

Bezplatné parkovanie priamo pred predajňou