POŽIČOVŇA SNEŽNÝCH KORČÚĽ2019-09-19T11:23:03+02:00

POŽIČOVŇA SNEŽNÝCH KORČÚĽ

Ako prvý v Nitrianskom kraji Vám prinášame novinku, ktorou sú snežné korčule ,,Sled Dogs,,. Zamilujú si ich všetci korčuliari a hokejisti, avšak vrelo ich odporúčame aj ľuďom, ktorí nikdy nelyžovali. Ovládateľnosť a vstávanie po prípadnom páde je totiž oproti dlhý lyžiam oveľa príjemnejšie.

Chcete naučiť svoje dieťa lyžovať? So snežnými korčuľami mu nebudete pri jazde prekážať a ľahko k nemu po prípadnom páde vybehnete.

Výhody snežných korčúľ Sled Dogs sú:

 • Ľahšie ovládateľnejšie ako lyže
 • Väčšia zábava
 • Ľahší prechod na klasické lyže
 • Žiadne nastavovanie, len zvolenie správnej veľkosti
 • A hlavne zaberajú menej miesta v aute

Cenník zapožičania snežných korčúľ /platba za požičovné možná iba v hotovosti/
Počet dní 1 deň 2 dni 3 dni 4 dni 5 dní 6 dní 7 dní + ďalsi deň
Cena 18 € 34 € 48 € 60 € 70 € 78 € 84 € 9 €

Dobre vedieť že:

Víkendová akcia: požičanie v piatok a vrátenie v pondelok = 2 dni požičania

požičanie výstroja po 14.00 h sa neráta ako deň požičania (nevzťahuje sa na piatok a sobotu)

vrátenie výstroja do 12.00 h sa neráta ako deň požičania

požičanie v sobotu a vrátanie v pondelok sa ráta ako 2 dni

platba a finančná záloha za požičanie možná iba v hotovosti

Podrobnosti

Podmienky zapožičania2019-08-08T15:54:09+02:00
 • doklad totožnosti (OP, PAS)
 • platba a finančná záloha je možná iba v hotovosti a platí sa v deň vyzdvihnutia výstroje
 • finančnú zálohu nepožadujeme pri zapožičaní na lyžiarsky výcvik a pri zapožičaní na celú sezónu
 • pracovník má právo na zmenu výšky finančnej zálohy
Rezervácia2019-08-08T15:58:13+02:00
 • odporúčame rezervovať výstroj iba na lyžiarsky výcvik alebo pre väčšie skupiny ľudí
 • výstroj je možné rezervovať cez online formulár, telefonicky, emailom alebo osobne na predajni
 • rezervácia je bezplatná
 • výstroj sa dopredu neskúša a konkrétna výstroj sa neodkladá
 • rezervácia je možná minimálne 5 dní pred odchodom rezervuj si výstroj online
Vrátenie predmetu nájmu2019-08-08T15:56:14+02:00
 • nájomca môže nájom predmetu nájmu predĺžiť po telefonickom dohovore s prenajímateľom za príplatok ďalšieho dňa podľa aktuálneho cenníka
 • nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu v pôvodnom stave – výstroj musí byť očistená od snehu, blata (za neočistenie výstroja si prenajímateľ účtuje poplatok vo výške 5 EUR/ks, ktorý bude odpočítaný zo zloženej finančnej zábezpeky)
Poškodenie predmetu nájmu2019-08-08T15:57:32+02:00
 • bežné opravy vychádzajúce z normálneho používania sú započítané v cene požičania
 • predmet nájmu je pred nájomcom riadne skontrolovaný a nastavený riadne vyškoleným zamestnancom prenajímateľa pred jeho odovzdaním do nájmu. V prípade zistených nedostatkov upozornite obsluhu. Nájomca podpisom zmluvy preberá predmet nájmu v stave, v akom sa nachádza v čase podpisu zmluvy a svojím podpisom potvrdzuje, že si predmet nájmu riadne skontroloval
 • ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu predmetu nájmu – napr. nalomené / prasknuté viazanie, natrhnutá hrana na skĺznici, zlomená klipsňa alebo plast na lyžiarke a pod. – cena opravy škody sa odpočíta z finančnej zábezpeky zloženej nájomcom
 • v prípade vážneho poškodenia predmetu nájmu má prenajímateľ právo neprevziať daný predmet nájmu a požadovať od nájomcu plnú výšku ceny predmetu nájmu 

Prečo využiť služby našej požičovne?