POŽIČOVŇA LYŽÍ2019-09-18T15:39:11+02:00

POŽIČOVŇA LYŽÍ

Naša požičovňa disponuje širokým výberom zjazdových lyží a lyžiarok pre deti aj dospelých všetkých výkonnostných kategórií.

LYŽIARSKA VÝSTROJ /platba za požičovné možná iba v hotovosti/
1 deň 2 dni 3 dni 4 dni 5 dní 6 dní 7 dní + ďalsi deň celá sezóna (september – apríl) Lyžiarsky výcvik zo školy (cena platí iba po rezervácií)
detský komplet /lyže do 130cm + lyžiarky + palice/ 6€ 12€ 17€ 21€ 23€ 26€ 28€ 3€ 55€ 22€
dospelý komplet /lyže od 131 cm+ lyžiarky + palice/ 9€ 16€ 22€ 27€ 32€ 36€ 39€ 4€ 80€ 29€
lyže od 131 cm 6€ 12€ 17€ 21€ 25€ 27€ 29€ 3€ 60€ 22€
lyže do 130 cm 4€ 8€ 12€ 15€ 17€ 19€ 20€ 2€ 45€ 17€
lyžiarky od č.37 3€ 6€ 9€ 12€ 13€ 14€ 15€ 2€ 30€ 11€
lyžiarky do č.36 2€ 4€ 6€ 8€ 10€ 11€ 12€ 1€ 20€ 9€
palice 1€ 2€ 3€ 3€ 4€ 4€ 4€ 0.50€ 7€ 3€
prilba alebo okuliare (cena za ks) 2€ 4€ 6€ 7€ 7€ 8€ 8€ 0.50€ 15€/ks 10€/ks k setu 6€

Ak ste skúsený lyžiar a potrebujete TOP model, môžete si vybrať z predajnej časti podľa vlastného vkusu. 

*****POUŽITÉ LYŽE***** z predajnej časti /platba za požičovné možná iba v hotovosti/
MO Cena 1 deň 2 dni 3 dni 4 dni 5 dní 6 dní 7 dní + ďalsi deň celá sezóna (september – apríl)
do 199€ 10€ 20€ 28€ 36€ 43€ 46€ 49€ 5€ 75€
200€ – 299€ 15€ 30€ 40€ 50€ 57€ 63€ 69€ 7€ 100€
300€ a a viac 20€ 40€ 55€ 70€ 80€ 90€ 95€ 10€ 150€
*****POUŽITÉ LYŽIARKY***** z predajnej časti /platba za požičovné možná iba v hotovosti/
MO Cena 1 deň 2 dni 3 dni 4 dni 5 dní 6 dní 7 dní + ďalsi deň celá sezóna (september – apríl)
do 89€ 5 € 9 € 13 € 17 € 20 € 22 € 23 € 3 € 45 €
90€ a viac 6 € 12 € 18 € 24 € 28 € 30 € 32 € 4 € 60 €

Dobre vedieť že:

Víkendová akcia: požičanie v piatok a vrátenie v pondelok = 2 dni požičania

požičanie výstroja po 14.00 h sa neráta ako deň požičania (nevzťahuje sa na piatok a sobotu)

vrátenie výstroja do 12.00 h sa neráta ako deň požičania

požičanie v sobotu a vrátanie v pondelok sa ráta ako 2 dni

platba a finančná záloha za požičanie možná iba v hotovosti

Podrobnosti

Podmienky zapožičania2019-08-08T15:54:09+02:00
 • doklad totožnosti (OP, PAS)
 • platba a finančná záloha je možná iba v hotovosti a platí sa v deň vyzdvihnutia výstroje
 • finančnú zálohu nepožadujeme pri zapožičaní na lyžiarsky výcvik a pri zapožičaní na celú sezónu
 • pracovník má právo na zmenu výšky finančnej zálohy
Rezervácia2019-08-08T15:58:13+02:00
 • odporúčame rezervovať výstroj iba na lyžiarsky výcvik alebo pre väčšie skupiny ľudí
 • výstroj je možné rezervovať cez online formulár, telefonicky, emailom alebo osobne na predajni
 • rezervácia je bezplatná
 • výstroj sa dopredu neskúša a konkrétna výstroj sa neodkladá
 • rezervácia je možná minimálne 5 dní pred odchodom rezervuj si výstroj online
Vrátenie predmetu nájmu2019-08-08T15:56:14+02:00
 • nájomca môže nájom predmetu nájmu predĺžiť po telefonickom dohovore s prenajímateľom za príplatok ďalšieho dňa podľa aktuálneho cenníka
 • nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu v pôvodnom stave – výstroj musí byť očistená od snehu, blata (za neočistenie výstroja si prenajímateľ účtuje poplatok vo výške 5 EUR/ks, ktorý bude odpočítaný zo zloženej finančnej zábezpeky)
Poškodenie predmetu nájmu2019-08-08T15:57:32+02:00
 • bežné opravy vychádzajúce z normálneho používania sú započítané v cene požičania
 • predmet nájmu je pred nájomcom riadne skontrolovaný a nastavený riadne vyškoleným zamestnancom prenajímateľa pred jeho odovzdaním do nájmu. V prípade zistených nedostatkov upozornite obsluhu. Nájomca podpisom zmluvy preberá predmet nájmu v stave, v akom sa nachádza v čase podpisu zmluvy a svojím podpisom potvrdzuje, že si predmet nájmu riadne skontroloval
 • ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu predmetu nájmu – napr. nalomené / prasknuté viazanie, natrhnutá hrana na skĺznici, zlomená klipsňa alebo plast na lyžiarke a pod. – cena opravy škody sa odpočíta z finančnej zábezpeky zloženej nájomcom
 • v prípade vážneho poškodenia predmetu nájmu má prenajímateľ právo neprevziať daný predmet nájmu a požadovať od nájomcu plnú výšku ceny predmetu nájmu 

Prečo využiť služby našej požičovne?

Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. OK