POŽIČOVŇA BEŽIEK2021-04-29T11:44:16+02:00

POŽIČOVŇA BEŽIEK

Disponujeme širokou ponukou bežeckých lyží určených na korčuľovanie alebo na klasiku. 

BEŽECKÁ VÝSTROJ /platba za požičovné možná iba v hotovosti/
1 deň 2 dni 3 dni 4 dni 5 dní 6 dní 7 dní + ďalsi deň Celá sezóna od: 09,10,11,02,03,04 do: koniec apríla Celá sezóna od: 12, 01 do: koniec apríla Lyžiarsky výcvik zo školy (cena platí iba po rezervácií)
bežecký komplet /bežky + topánky + palice/ 10 € 16 € 22 € 28 € 34 € 39 € 43 € 4 € 70 € 80€ 29 €
bežky 8 € 12 € 17 € 22 € 27 € 32 € 35 € 3 € 50 € 60€ 22 €
topánky 5 € 8 € 11 € 14 € 17 € 20 € 22 € 2 € 30 € 40€ 11 €
palice 2 € 3 € 4 € 5 € 5 € 6 € 6 € 1 € 12 € 12€ 4 €

Dobre vedieť že:

Víkendová akcia: požičanie v piatok a vrátenie v pondelok = 2 dni požičania

Požičanie výstroja po 14.00 h sa neráta ako deň požičania (nevzťahuje sa na piatok a sobotu).

Vrátenie výstroja do 12.00 h sa neráta ako deň požičania.

Požičanie v sobotu a vrátanie v pondelok sa ráta ako 2 dni.

Platba a finančná záloha možná iba v hotovosti.

Disponujeme širokou ponukou bežeckých lyží určených na korčuľovanie alebo na klasiku. 

BEŽECKÁ VÝSTROJ /platba za požičovné možná iba v hotovosti/
1 deň 2 dni 3 dni 4 dni 5 dní 6 dní 7 dní + ďaľší deň Celá sezóna od:

09,10,11,02,03,04 do: koniec apríla

Celá sezóna od:

12, 01 do: koniec apríla

Lyžiarsky výcvik zo školy

(cena platí iba po rezervácií)

bežecký komplet /bežky + topánky + palice/ 10€ 16€ 22€ 28€ 34€ 39€ 43€ 4€ 70€ 80€ 29€
bežky 8€ 12€ 17€ 22€ 27€ 32€ 35€ 3€ 50€ 60€ 22€
topánky 5€ 8€ 11€ 14€ 17€ 20€ 22€ 2€ 30€ 40€ 11€
palice 2€ 3€ 4€ 5€ 5€ 6€ 6€ 1€ 12€ 12€ 4€

Dobre vedieť že:

Víkendová akcia: požičanie v piatok a vrátenie v pondelok = 2 dni požičania

Požičanie výstroja po 14.00 h sa neráta ako deň požičania (nevzťahuje sa na piatok a sobotu).

Vrátenie výstroja do 12.00 h sa neráta ako deň požičania.

Požičanie v sobotu a vrátanie v pondelok sa ráta ako 2 dni.

Platba a finančná záloha možná iba v hotovosti.

Podrobnosti

Podmienky zapožičania2019-08-08T15:54:09+02:00
 • doklad totožnosti (OP, PAS)
 • platba a finančná záloha je možná iba v hotovosti a platí sa v deň vyzdvihnutia výstroje
 • finančnú zálohu nepožadujeme pri zapožičaní na lyžiarsky výcvik a pri zapožičaní na celú sezónu
 • pracovník má právo na zmenu výšky finančnej zálohy
Rezervácia2019-08-08T15:58:13+02:00
 • odporúčame rezervovať výstroj iba na lyžiarsky výcvik alebo pre väčšie skupiny ľudí
 • výstroj je možné rezervovať cez online formulár, telefonicky, emailom alebo osobne na predajni
 • rezervácia je bezplatná
 • výstroj sa dopredu neskúša a konkrétna výstroj sa neodkladá
 • rezervácia je možná minimálne 5 dní pred odchodom rezervuj si výstroj online
Vrátenie predmetu nájmu2019-08-08T15:56:14+02:00
 • nájomca môže nájom predmetu nájmu predĺžiť po telefonickom dohovore s prenajímateľom za príplatok ďalšieho dňa podľa aktuálneho cenníka
 • nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu v pôvodnom stave – výstroj musí byť očistená od snehu, blata (za neočistenie výstroja si prenajímateľ účtuje poplatok vo výške 5 EUR/ks, ktorý bude odpočítaný zo zloženej finančnej zábezpeky)
Poškodenie predmetu nájmu2019-08-08T15:57:32+02:00
 • bežné opravy vychádzajúce z normálneho používania sú započítané v cene požičania
 • predmet nájmu je pred nájomcom riadne skontrolovaný a nastavený riadne vyškoleným zamestnancom prenajímateľa pred jeho odovzdaním do nájmu. V prípade zistených nedostatkov upozornite obsluhu. Nájomca podpisom zmluvy preberá predmet nájmu v stave, v akom sa nachádza v čase podpisu zmluvy a svojím podpisom potvrdzuje, že si predmet nájmu riadne skontroloval
 • ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu predmetu nájmu – napr. nalomené / prasknuté viazanie, natrhnutá hrana na skĺznici, zlomená klipsňa alebo plast na lyžiarke a pod. – cena opravy škody sa odpočíta z finančnej zábezpeky zloženej nájomcom
 • v prípade vážneho poškodenia predmetu nájmu má prenajímateľ právo neprevziať daný predmet nájmu a požadovať od nájomcu plnú výšku ceny predmetu nájmu 

Prečo využiť služby našej požičovne?

Nedovolali ste sa?

Ku každému zákazníkovi sa snažíme pristupovať individuálne a zodpovedne, preto veríme, že pochopíte možnú obsadenosť našich telefónnych liniek. Ak momentálne nedvíhame, venujeme sa naplno iným zákazníkom. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nám napísať email na info@skidomivo.sk

Bezplatné parkovanie priamo pred predajňou